top of page
TRio Caro.jpg

TRIO mit Caro

Stimme, Keyboard, Sax

JAZZ TRIO mit Amina

Stimme, Gitarre, Cajon

amina trio 1.jpg
sophie + git.jpg

QUINTETT mit Sophie

Stimme, Keyboard, Bass, Drums, Sax(bzw Gitarre)

QUINTETT mit Caro

Stimme, Keyboard, Bass, Drums, Sax(bzw Gitarre)

caro +git .jpg
amina quartett.jpg

JAZZ-
QUARTETT/QUINTETT
mit Amina

Stimme, Keyboard, Bass,  Sax, Drums


Instrumental QUARTETT
 

Sax, Keyboard, Bass, Drums

GC Quartett inst.jpg
bottom of page